Gebiedsvisie

De Nieuwe Tuintjes - 2019

Opdrachtgever

gemeente Zundert

Partner

CroonenBuro 5

In het centrum van Zundert is de leefbaarheid lange tijd opgeofferd voor commercie en verkeer. Langzaamaan is hier verandering in aan het komen, onder meer door herinrichting van de Molenstraat (de belangrijkste doorgaande weg) en het invoeren van eenrichtingsverkeer. Nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het dorp bieden kansen om ook het gebied in de directe nabijheid beter (be)leefbaar te maken en om een kwaliteitsslag te maken.

In samenwerking met CrooneneBuro5 ontwikkelde [d][b] een gebiedsvisie voor De Tuintjes, een mozaïek van groene parels gelegen tussen de Molenstraat en het beekdal. Het sluit aan op de al uitgevoerde herinrichting en de verfraaiing van de 3 pleinen in het centrum. Door het groene karakter van tuinen en beukenhagen te versterken ontstaat een groene dorpstuin voor de inwoners en bezoekers van Zundert, met aangename wandelroutes tussen de Molenstraat en de beekdalen.