Gebiedsvisie

De Nieuwe Tuintjes - 2019

Opdrachtgever

gemeente Zundert

Partner

CroonenBuro 5

Samen met croonenburo5 ontwikkelde [delacourt][vanbeek] een gebiedsvisie voor de Tuintjes in Zundert. De Tuintjes is een groen gebied direct achter de belangrijkste doorgaande weg, de Molenstraat.

Veel dynamiek in het centrum van Zundert speelt zich af aan de randen. Hiermee is de groene kwaliteit van dat binnengebied onder druk komen te staan.

De drie pleinen (het Cultuurplein, Markt en het Van Goghplein) en de herinrichting van de Molenstraat voorzien het Zunderts centrum van een sterke ruggengraat. Tussen deze ruggengraat en het beekdal ligt een rijk  mozaïek van groene parels: de Tuintjes.

Nieuwe ontwikkelingen in dit gebied zoals de herontwikkeling van de Roskam en de uitbreidingen van Avoord en van het Vincent van Goghhuis bieden kansen om dit gebied beter beleefbaar te maken en een kwaliteitsslag te maken.

Het groene karakter van tuinen en beukenhagen wordt versterkt en er ontstaat een groene  dorpstuin voor de inwoners en bezoekers van Zundert met aangename wandelroutes tussen de Molenstraat en de beekdalen.