Visie

Architectuur die de omgeving complementeert en duurzame buitenruimtes die uitnodigen tot ontdekking, ontspanning en gebruik: [d][b] combineert beide disciplines in 1 bureau dat zich toelegt op het ontleden, herkennen en versterken van alle mogelijkheden en kwaliteiten van een locatie. Bij het maken van onze ontwerpen baseren we ons op betekenis, identiteit en duurzaamheid. Zo ontstaan integrale en logische eindproducten die zowel duurzaam als maakbaar zijn.

Voor elke nieuwe opdracht wordt door [d][b] grondig onderzoek gedaan naar locatie en omgeving, waarna het ontwerpproces start met handschetsen en studiemaquettes. In een later stadium wordt het ontwerp digitaal verder uitgewerkt en ontstaan gedetailleerdere visualisaties. Voor de bouw en uitvoering worden de tekeningen omgezet naar BIM-modellen met alle relevante informatie.

Download hier ons portfolio.