4 Rotondes

Zundert - 2013

Opdrachtgever

Treeport Zundert

Aannemer

Eijndeloos Groen

Partner

gemeente Zundert en Stichting van Gogh & Zundert

Wie Zundert zegt, zegt Vincent van Gogh. De wereldberoemde schilder is er geboren en deed hier zijn eerste inspiratie op, in het omliggende landschap. Hij zou het nu misschien wel niet meer herkennen: vanuit de lucht is het landschap rond de gemeente een lappendeken van akkers en kwekerijen. Maar ook in Vincents tijd werd het dorp al doorsneden door de strakke, rechte weg die Napoleon liet aanleggen. Het voelde alsof je bijna rechtstreeks op Antwerpen of Breda keek.

Tegenwoordig vormen de rotondes die op de dorpsranden liggen een barrière voor deze beleving. In opdracht van Treeport Zundert, de coöperatieve vereniging voor boomkwekers, werkte [d][b] een bijzonder ontwerp uit dat de kwekerssector en het culturele nalatenschap van Van Gogh bindt. En dat in combinatie met de lage groene hagen op de rotondes zorgt voor een herbeleving van die unieke, langgerekte Bredaseweg. De uniforme inrichting van de rotondes geven eenheid aan de dorpsentrees én herbergen een mooie verrassing.