4 Rotondes

Zundert - 2013

Opdrachtgever

Treeport Zundert

Aannemer

Eijndeloos Groen

Partner

gemeente Zundert en Stichting van Gogh & Zundert

Het landschap rondom Rijsbergen en Zundert lijkt vanuit de lucht op een lappendeken van akkers en kwekerijen. Het wordt aan elkaar geregen door twee lange lijnen, de slingerende rivier de Mark en strakke rechte Napoleaanse weg. Vroeger keken de dorpstraten de Molenstraat en de Sint Bavostraat uit op deze weg. Het voelde alsof je bijna recht naar Antwerpen of Breda kon kijken. De rotondes die inmiddels op de dorpsranden liggen vormen een barrière voor deze beleving. In dit ontwerp worden de rotondes uniform beplant met een groene haag. Een haag waar je overheen kan kijken zodat het bijzondere profiel van de Bredaseweg vanuit het dorp beleefbaar blijft. Bovendien zorgt de uniforme inrichting voor een eenheid van alle dorpsentrees. Samen vormen de rotondes een geheim.