Herinrichting

Zundert - 2017

Opdrachtgever

gemeente Zundert

Aannemer

Krinkels

Als hoofdstraat van Zundert kende de Molenstraat jarenlang een zeer hoge verkeersdruk, met een minimale verblijfskwaliteit als resultaat. Door de recente aanleg van een randweg en de invoering van eenrichtingsverkeer is het auto- en vrachtverkeer in de straat teruggebracht. Zo ontstond er ruimte in het nieuwe profiel om de Molenstraat in te richten als kwalitatieve verblijfsruimte.

Aan [d][b] werd gevraagd een ontwerp te maken voor de inrichting van deze ruimte, die niet alleen de Molenstraat beslaat maar ook de drie aangrenzende pleinen: CultuurCentrum/kerkplein, Markt en Vincent van Goghplein. In het uiteindelijke plan hebben belangrijke pijlers binnen de Zundertse cultuur, zoals het bloemencorso, de boomteeltsector en Vincent van Gogh, een prominente plaats gekregen.