Clubhuis

Rotterdam - 2010

Opdrachtgever

landgoed de Poort

De natuurlijke veenstroom en gegraven vaarten van de Schie en de Poldervaart vormen samen met de aangelegde dijken de begrenzing van het karakteristieke puntvormige plangebied Oost-Abtspolder. In de periode 1967 tot 1985 wordt een groot deel van de Oost-Abtspolder opgehoogd met havenslib en slib uit de Overschiese Plassen. Daarmee gaan de oorspronkelijke bodem en verkaveling van het landschap verloren. Het noordelijk deel wordt vanaf de jaren negentig gebruikt als definitieve opslagplaats (DOP) voor verontreinigde grond. Na het beĆ«indigen van de stortactiviteiten in 2003 is de DOP afgedicht en bedekt met een ruige grasvegetatie. Als onderdeel van de reconstructie van Midden-Delfland wordt in het plangebied een golfbaan aangelegd met 18 holes, een oefenbaan met 3 – 6 holes, een driving range en een multifunctioneel clubgebouw. [d][b] heeft een ontwerp gemaakt voor het clubgebouw met driving range. Aan de zuidzijde van het plangebied is een dijklichaam opgenomen welke de grens vormt tussen Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West en Golfpark Rotterdam. Het clubgebouw ligt in dit dijklichaam. Het vormt hiermee de toegangspoort tot het golfpark.