Nieuwe Landgoederen

Riel - 2016

Opdrachtgever

Green2live

Met de Landgoederenregeling zet de provincie Noord-Brabant in op de ontwikkeling van buitengebied waar wonen in balans is met natuur. Dit houdt in dat er gebouwd of uitgebreid mag worden zolang dit een meerwaarde oplevert voor landschap, recreatie, cultuurhistorie en water. Verder worden er bepaalde eisen gesteld aan uitstraling, programma en maximale afmetingen.

Voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen in het gebied tussen Goirle en Riel onderzocht [d][b], in opdracht van Green2live, de mogelijkheden voor het onderbrengen van 2 woningen in 1 volume van 1500m3. Dit resulteerde in de uitwerking van 3 verschillende typen landgoedwoningen: de lange schuur, het carré en de boerderij. Elk type versterkt op geheel eigen wijze het agrarisch karakter van het landschap tussen Goirle en Riel.