Parkvisie

Breda - 2022

Opdrachtgever

platform Wilhelminapark

Partner

gemeente Breda

Samen met het platform “Wilhelminapark” ontwikkelde [d][b] een visie voor herstel van het stadspark. Het platform streeft naar een mooi en aantrekkelijk stadspark waar omwonenden, inwoners van Breda en bezoekers aan de stad graag verblijven. Een plek in de stad waar de ambitie van Breda om te stad in het park zijn wordt waargemaakt.

De kernkwaliteiten van het oorspronkelijke laat-negentiende-eeuwse ontwerp van landschapsarchitect L.A. Springer worden hersteld en de ecologische kwaliteit en gebruikswaarde van het park worden versterkt.

Mede naar aanleiding van dit initiatief zijn inmiddels de straten rondom het park opnieuw ingericht. Hierbij zijn conform de visie een straten smaller geworden, zodat het park een paar meter groter is geworden.