de Bomenboulevard

Breda - 2019

Opdrachtgever

Gemeente Breda

Breda wil in 2030 de eerste Europese stad zijn die in een groen park ligt. De gemeente wil Breda met Stad in het Park meer op de kaart zetten als groene metropool, de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en de klimaatadaptatie vergroten.

Om invulling te geven aan deze ambitie heeft de gemeente Breda in maart 2019 een uitvraag gedaan in de vorm van een prijsvraag. Inzet van de prijsvraag is het vergroenen van het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan met een innovatief groen duurzaam concept.

Het ontwerp ziet de Claudius Prinsenlaan als dé missende schakel tussen de groene ontwikkelingen in Breda. Door de integrale kijk wordt de omgeving vanaf de singel tot aan de Vlaszak groen en robuust ontwikkeld. Het toevoegen van een breed scala aan soorten verhoogd de aantrekkelijkheid van het gebied voor insecten en vogelsoorten en biedt zo een robuuste aanvulling op de aanwezige groenstructuur.