Bomenboulevard

Breda - 2019

Opdrachtgever

Gemeente Breda

Onder de noemer ‘Stad in het Park’ heeft de gemeente Breda de ambitie uitgesproken om in 2030 de eerste Europese stad te zijn die in een groen park ligt. Door in te zetten op een transformatie naar groene metropool wil de stad de achteruitgang van de biodiversiteit terugdringen en de klimaatadaptatie vergroten. De gemeente schreef daarom in maart 2019 een prijsvraag uit die gericht was op vergroenen van het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan door middel van een innovatief groen en duurzaam concept.

In het ontwerp dat [d][b] hiervoor ontwikkelde wordt de Claudius Prinsenlaan dé missende schakel tussen de (bestaande) groene ontwikkelingen in Breda. Hiervoor wordt de omgeving van de Singel tot aan de Vlaszak groen en robuust ontwikkeld. Door in te zetten op een breed scala aan soorten wordt het gebied bovendien extra aantrekkelijk voor meer insecten en vogelsoorten.