Europan 12

Hoendiep Groningen - 2014

Opdrachtgever

Gemeente Groningen / Europan

Uploading city is een voorstel voor een duurzame stadshal die in loop van de tijd wordt opgeladen. Letterlijk door de zonnepanelen op het dak en figuurlijk door de nieuwe activiteiten die zich hier zullen ontwikkelen. Het plan is ontwikkeld in het kader van Europan en heeft de tweede prijs gewonnen. Het is gesitueerd op het terrein van de voormalige suikerfabriek nabij het stadscentrum.

Publicaties over het plan zijn o.a. te vinden op Afasasia en Europan.