Blakend

Rotterdam - 2009

Opdrachtgever

Fontys MA + U (Master Architecture & Urbanisme)

Partner

Filip Delanghe en Rien Korteknie (mentoren)

Blakend, een plan voor een poreuze stadsboulevard en een fijnmazige structuur van binnenhoven. Met het aansluiten van de structuur op het stedelijk weefsel ontstaan nieuwe kansen om te komen tot een duurzame stad. De kantoorkolossen aan de Westblaak worden getransformeerd tot transparante woon- en werkgebouwen. Het wonen wordt teruggebracht op een on-Rotterdamse manier. Het fijnmazig weefsel verbindt de oude Binnenweg (shopping) en de Witte de Withstraat (culture). Er ontstaat een poreus weefsel waarin de Westblaak een nieuwe betekenis als groene stadsboulevard krijgt.

Het plan is door Airfoundation in hetĀ archief van niet-gerealiseerde plannen voor Rotterdam.