Lunet

Utrecht - 2012

Opdrachtgever

Krooder Advies

Partner

Franz Ziegler

De Vier Lunetten in Utrecht zijn kleine forten die werden gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Dit stelsel van inundatiegebieden en forten moest Holland en de stad Utrecht beschermen tegen vijanden uit het oosten en zuiden. De Lunetten liggen nu op de Houtense Vlakte en grenzen aan de wijk Lunetten. De monumenten zijn in handen van de gemeente Utrecht die ze alle 4 openbaar toegankelijk wil maken en een eigentijdse bestemming wil geven.

Lunet IV wordt omringd door woningbouw maar kent door de aanwezigheid van een lommerrijk stadspark een intieme rust. In de door [d][b] gepresenteerde visie wordt het fort een pleisterplaats die in het teken van ontmoeting en beleving, met o.a. een klein amfitheater. Door er ook een kleinschalige woonvoorziening voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking te realiseren is duurzaam gebruik geborgd. De bewoners kunnen via passende dagbesteding maatschappelijk betrokken worden en blijven bij hun bijzondere woonomgeving.