Tuindorp

Vlissingen - 2023

Opdrachtgever

L'escaut

Het versterken van het bijzondere tuindorp karakter is een belangrijkst uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan“Crocuslaan” in Vlissingen. Er komen 137 nieuwe woningen, in een mix van verschillende woningtypes, hetgeen de diversiteit en sociale cohesie in de wijk ten goede komt. 

In de het huidig tuindorp bevindt de kenmerkende groene kwaliteit zich vooral in de diepe privétuinen aan de achterzijde. Door de tuinen minder diep te maken zijn deze beter te In de het huidig tuindorp zit de, voor een tuindorp kenmerkende groene kwaliteit zich vooral in de diepe privé-tuinen aan de achterzijde. Door deze tuinen minder diep te maken ontstaat er ruimte voor nieuwe parkeeroplossingen en het toevoegen van groen in de openbare ruimte. Door het oppervlak aan privé-tuin te verkleinen zijn deze beter te onderhouden voor de bewoners.

Er worden twee zogenaamde tuinstraten geïntroduceerd. Dit zijn kleinschalige woonstraatjes die ruimte bieden voor ontmoeten en spelen, straten met veel verblijfskwaliteit. Er is hier geen autoverkeer en er zijn geen geparkeerde auto’s. Op sommige plaatsen verbreedt de woonstraat zich tot een klein pleintje. Een groene doorsteek verbindt de twee woonstraten met elkaar.

In het beeldkwaliteitsplan ligt de nadruk op de hedendaagse vertaling van het tuindorpbeeld. Het kleinschalige dorpse karakter blijft behouden door de fijne korrel en het kenmerkende daklandschap.