Klimaatadaptatie

Tilburg - 2017

Opdrachtgever

Gemeente Tilburg

Aannemer

Gebr. van Esch Wegenbouw BV

Partner

Rob Braspenning | Beheer en Advies

De wijk Stokhasselt in Tilburg Noord was een typische wederopbouwwijk, met meer ruimte voor steen dan voor groen. In opdracht van de gemeente Tilburg maakte [d][b] een eerste ontwerp voor een groene herinrichting van de in de wijk gelegen Puccinistraat. Door de monotone lanen te transformeren naar ‘bosstraten’, waarin het aandeel verharding is geminimaliseerd, werd de straat klimaatadaptief: hemelwater kan op een natuurlijk manier weg via groene bermen en wadi’s, wat hittestress vermindert.

De bestaande donkere en verstikkende begroeiing werd uitgedund en verjongt met beplanting die zorgt voor een grotere biodiversiteit. Zo ontstaat ook een betere luchtstroom en blijft fijnstof niet onder het dichte bladerdak hangen. De nieuwe speelplaatsen (gekoppeld aan de Jantje Betonroute) werden op een natuurlijke en avontuurlijke manier ingericht. De wijk vormt zo bovendien een logische schakel tussen het Ypelaarpark en de aangrenzende bossen.

Deze winnende visie van [d][b] werd gemaakt voor een EMVI aanbestedingsprocedure en werd als enige plan als uitmuntend beoordeeld.