Boomteeltlandschap

Zundert - 2014

Opdrachtgever

Treeport Zundert

Partner

gemeente Zundert

In de gemeente Zundert wordt de uitstraling van het buitengebied in hoge mate bepaald door de vele boomkwekerijen die er gevestigd zijn. Veel van deze kwekers zijn verzameld in de coöperatieve vereniging Treeport Zundert die tot doel heeft bij te dragen aan een gezonde en gebalanceerde boomkwekerijsector. In het kader daarvan maakte [d][b] samen met Treeport en de gemeente Zundert een inspiratieboek voor het Zundertse boomteeltlandschap.

Het inspiratieboek is een gereedschapskist voor het opbrengstgericht investeren in innovatieve landschapsontwikkeling met versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Omdat de boomkwekerijsector ook in de toekomst bepalend zal zijn voor de ontwikkeling van het landschap liggen hier grote kansen op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid, naast de zakelijke aspecten. Door middel van schetsen, illustraties en foto’s heeft [d][b] de mogelijkheden en verduidelijkingen in beeld gebracht.

Het inspiratieboek is hier gratis te downloaden.