Boomteeltlandschap

Zundert - 2014

Opdrachtgever

Treeport Zundert

Partner

gemeente Zundert

Samen met Treeport (een coöperatie van boomkwekers) en de gemeente Zundert heeft [d][b] een inspiratieboek gemaakt voor het Zundertse boomteeltlandschap. Dit boek bevat een gereedschapskist voor het opbrengstgericht investeren in innovatieve landschapsontwikkeling met versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Het inspiratieboek is hier gratis te downloaden.