Renovatie en Verbouw

[delacourt][vanbeek] komt graag langs voor een kennismakingsgesprek. Vanzelfsprekend zijn aan dit eerste kennismakingsgesprek voor u geen kosten verbonden. In dit gesprek zullen uw (ver)bouwplannen en wensen besproken worden. wij zullen de mogelijkheden aangeven en een werkwijze voorstellen. Bij het realiseren van een (ver)bouwplan gaat het zeker niet alleen om de esthetiek. Een goed ontwerp is ook goed te bouwen. Met een doordachte keuze van bouwmethode, materiaalgebruik en detaillering wordt niet alleen duurzaamheid nagestreefd, maar vaak ook onnodige bouwkosten bespaard. Het is onze opgave om binnen de mogelijkheden van de opdracht de meest optimale oplossingen te vinden. Zo draagt de bouwtechniek bij aan het comfort van uw gebouw. Wij houden de ontwikkelingen bij en kunnen u informeren over wet,- en regelgeving, duurzame energie, hoogwaardige isolatie en duurzame materiaaltoepassingen. In navolging van het kennismakingsgesprek kan een vrijblijvende offerte voor u gemaakt worden. [delacourt][vanbeek] streeft er naar de opdrachtgever in het gehele ontwerp,- en bouwproces te begeleiden en te ontzorgen. [delacourt][vanbeek] is een allround bureau. Hierbij moet u denken aan de volgende werkzaamheden:

  • Het maken van een voorlopig ontwerp afgestemd op de wensen van de opdrachtgever;
  • Het maken van een definitief ontwerp ten behoeve van de goedkeuring door welstand;
  • Het maken van bestek,- en werktekeningen;
  • Het maken van 3d-visualisaties en maquettes;
  • Het verzorgen van bouwfysische berekeningen;
  • Het aanvragen van een bouwvergunning eventueel met overige vergunningen;
  • Het verzorgen van een raming van de bouwkosten of een gedetailleerde begroting;
  • Het begeleiden van de prijs,- en contractvorming met de aannemer;
  • Controle van de productietekeningen;
  • Toezicht tijdens de uitvoering op de kwaliteit en de financiĆ«le stand van het werk.