Museum

Zundert - 2018

Opdrachtgever

Vincent van GoghHuis

Het Vincent van GoghHuis in Zundert staat op de plek waar het geboortehuis van van Gogh stond. Het bestaat uit twee aan elkaar gekoppelde panden waar een bescheiden vaste opstelling te zien is over het leven van van Gogh en een kleine expositieruimte waar hedendaagse kunstenaars reflecteren  op het werk van van Gogh. De ambitie is om met behulp van verdiepende exposities, films en experiences het verhaal van de kunstenaar aan een groter publiek te presenteren. Daarnaast verdient de  invloed van van Gogh op de hedendaagse kunst aandacht. [d][b] heeft in opdracht van het Vincent van GoghHuis een voorstel gemaakt voor een uitbreiding van het museum.