Kruithuis

's-Hertogenbosch - 2011

Opdrachtgever

BAI (Bosch Architectuur Initiatief)

Met z’n krachtige zeskantige vorm, vlakbij het Bossche stadscentrum en toch afgezonderd ligt het Kruithuis op het langgerekte eiland tussen vaart en singel. De gesloten zijde aan de stadskant versterkt de afzondering van het Kruithuis. De zeskantige vorm is de contramal voor een nieuwe havenkom. Door het eiland ter hoogte van het Kruithuis te versmallen wordt het Kruithuis direct verbonden met het water. Een onderdoorgang verbindt beide oevers en creëert een entree voor bootjes en schepen aan de centrumzijde van de stad. De plek krijgt een nautische logiesfunctie. De logies zijn direct gelegen aan de aanlegsteiger. Deze steiger is middels de ondertunneling verbonden met het Kruithuis welke een ondersteunende functie krijgt (bv. expositieruimte en café). De nieuwe kademuur maakt het mogelijk om programma toe te voegen aan het Kruithuis zonder afbreuk toe doen aan de bestaande kwaliteiten. De doorgaande routing en grote open ruimtes blijven behouden en worden niet opgedeeld in kleine kamertjes.